"You are welcome to the world of unity"

YB Dr Mujahid Yusof Ar-Rawa
(Konvensyen Nasional Kelab Penyokong PAS Ke-1, Klang, Selangor)

"ALlah menegaskan lagi " Hai manusia,sesungguhnya Kami (ALlah) menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kamusalingkenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu.." (30:22)

Friday, December 7, 2007

Isu Perpaduan - InsyaAllah ada jalan penyelesaiannya

YB Salahuddin Ayub : Penyelesaian konkrit diperlukan selesai Isu Perpaduan

http://mppas.wordpress.com/2007/12/07/salahuddin-penyelesaian-konkrit-diperlukan-selesai-isu-perpaduan/

No comments: