"You are welcome to the world of unity"

YB Dr Mujahid Yusof Ar-Rawa
(Konvensyen Nasional Kelab Penyokong PAS Ke-1, Klang, Selangor)

"ALlah menegaskan lagi " Hai manusia,sesungguhnya Kami (ALlah) menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kamusalingkenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu.." (30:22)

Friday, May 18, 2007

Survival Perjuangan

"Keupayaan PAS menggarap seluruh cabaran dalaman dan persaingan luar (realiti baru), akan bergantung kepada kesediaannya, di mana ia amat dipengaruhi oleh keupayaan keilmuan, hikmah & kebijaksanaan menyongsong senario politik masa depan secara pro aktif, antisipatif dan berani" - Al-marhum Ust Dato'Hj Fadzil Mohd Nor

Sekitar Karnival Kemerdekaan ke 49 di Negeri Sembilan

"Siapa kata PAS anti kemerdekaan" ? " PAS akan sentiasa mempertahanankan kedaulatan kemerdekaan yang tulen sebagaimana yang dituntut oleh agama Islam".

Sabda Nabi SAW bermaksud

"Sesungguhnya zaman akan pantas berubah,

tidak dapat tidak bagi mereka yang bijak untuk

sentiasa menguasai realiti zamannya itu"

No comments: