"You are welcome to the world of unity"

YB Dr Mujahid Yusof Ar-Rawa
(Konvensyen Nasional Kelab Penyokong PAS Ke-1, Klang, Selangor)

"ALlah menegaskan lagi " Hai manusia,sesungguhnya Kami (ALlah) menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kamusalingkenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu.." (30:22)

Monday, October 22, 2007

Titah Dijunjung...Daulat Tuanku


"Pengiktirafan negara kepada
bangsa harus mengatasi premis
politik kepartian kerana negara
bangsa yang menghargai sejarah
bangsa akan dapat mencipta
sejarah bangsa yang lebih gemilang"


Ucapan Raja Dr Nazrin Shah
Raja Muda Perak Darul Ridzuan
di Majlis Muzakarah Ulama 2007,
Ipoh, 5 Julai 2007

No comments: