"You are welcome to the world of unity"

YB Dr Mujahid Yusof Ar-Rawa
(Konvensyen Nasional Kelab Penyokong PAS Ke-1, Klang, Selangor)

"ALlah menegaskan lagi " Hai manusia,sesungguhnya Kami (ALlah) menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kamusalingkenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu.." (30:22)

Wednesday, October 17, 2007

Robohnya Kota Melaka


Di atas robohan kota Melaka,

Kita bangunkan jiwa merdeka,

Bersatulah Melayu seluruh baka,

Membela hak keadilan pusaka.


Dr. Burhanuddin Al-Helmy

(Kota Melaka, 1946)

No comments: