"You are welcome to the world of unity"

YB Dr Mujahid Yusof Ar-Rawa
(Konvensyen Nasional Kelab Penyokong PAS Ke-1, Klang, Selangor)

"ALlah menegaskan lagi " Hai manusia,sesungguhnya Kami (ALlah) menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kamusalingkenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu.." (30:22)

Thursday, January 24, 2008

Fenomena "Masyarakat Majmuk"

Fenomena “masyarakat majmuk” tidak seharusnya menjadi halangan dalam usaha untuk mendaulatkan Islam. Kekuatan hujah ini nampaknya berlandaskan, sebahagian besarnya kepada hujah historis.

Masyarakat majmuk yang “bercampur tetapi tidak bersatu” mengikut pandangan ini boleh disatukan dengan terlaksananya sistem perundangan Islam dengan secara yang syumul.
Oleh Prof. Madya Dr.Wan Abdul Rahman bin Wan Ab. Latif

No comments: