"You are welcome to the world of unity"

YB Dr Mujahid Yusof Ar-Rawa
(Konvensyen Nasional Kelab Penyokong PAS Ke-1, Klang, Selangor)

"ALlah menegaskan lagi " Hai manusia,sesungguhnya Kami (ALlah) menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kamusalingkenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu.." (30:22)

Tuesday, June 2, 2009

Memahami Dialog Antara Agama (Interfaith)

"Seek first to understand, then to be understood!"

Terperinci sila layari :

http://saifulislam.com/?p=614

http://saifulislam.com/?p=1912

http://saifulislam.com/?p=2166

No comments: