"You are welcome to the world of unity"

YB Dr Mujahid Yusof Ar-Rawa
(Konvensyen Nasional Kelab Penyokong PAS Ke-1, Klang, Selangor)

"ALlah menegaskan lagi " Hai manusia,sesungguhnya Kami (ALlah) menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kamusalingkenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu.." (30:22)

Saturday, March 1, 2008

Calon Perpaduan Nasional (2)

Drs.Khalil Idham Lim Abdullah (LIM CHUAN XING)

N.08 Titi Serong


PENDIDIKAN :

1.SM Jelawat, Kelantan

2.Inst. Machang, Kelantan

3.Inst.Agama Islam Negeri [ IAIN ] Acheh

4.Dip.Pendidikan UIA

5.Kolej Bahasa Jinan Uni. Guangzhou, China


PENGALAMAN PEKERJAAN:

1.Guru Agama Kementerian Pendidikan SM Teknik Sibu, Sarawak

JAWATAN DALAM PAS :

1.Timbalan Yang Dipertua Parit Buntar

No comments: