"You are welcome to the world of unity"

YB Dr Mujahid Yusof Ar-Rawa
(Konvensyen Nasional Kelab Penyokong PAS Ke-1, Klang, Selangor)

"ALlah menegaskan lagi " Hai manusia,sesungguhnya Kami (ALlah) menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kamusalingkenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu.." (30:22)

Tuesday, October 7, 2008

Promosi Buku Ilmiah

1.TAJUK BUKU: MENGAPA KAMI MEMELUK ISLAM?

Mengapa Anda Perlu Membaca Buku Ini?

Tulisan ini berdasarkan satu penyelidikan dalam konteks psikologi. Sampelnya di kalangan 365 orang mualaf yang baru memeluk Islam mereka ini asalnya daripada pelbagai agama dan bangsa di Malaysia.

Ianya diolah penulis secara psikologi dengan pendekatan dan bukti secara meyakini.Penulisnya mempunyai ijazah Ph.D dalam psikologi pendidikan dan mempunyai pengalaman pengajar/pensyarah lebih daripada 30 tahun

Kandungan:
Bab Pertama mengenai faktor-faktor penting mereka memeluk Islam mengikut keberatan wajarannya. Banyak daripada kewajaran faktornya itu di luar jangkaan anda. Ianya diolah secara psikologi oleh pengarang.

Bab Kedua ialah Implikasi dan Cadangan Yang Berkaitannya.

Keistimewaan yang tidak terdapat dalam mana-mana buku jenis ini ialah penulis telah memasukkan satu pembolehubah (variable) Harga-Diri (Self-Esteem) yang mana ini adalah dalam kepakaran penulis.

Penulisan ini disemak dan diberi kata-kata aluannya oleh dua orang tokoh yang terkenal diperingkat kengsaan dan antarabangsa iaitu:

i. Prof. Dato’Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid , Pengarah, Pusat Serantau Perancangan Pendidikan-UNESCO, Sharjah, UAE (Mantan Pengarah Institut Aminuddin Baki).

ii. Prof. Zakaria Stapa, Dekan Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia.

Buku ini ada 262 halaman.
Harganya Cuma RM 25 sebuah.
Belanja pos RM 5.00 (Semenanjung), Sabah & Sarawak RM10.00
2.TAJUK BUKU:ISLAM, PELBAGAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Kandungan buku ini terbahagi kepada 3 bab.
Bab Pertama: Awalannya-Agama Asalnya Satu, tetapi kenapa Syaria’at dan Pendekatan kemudiannya Jauh Berbeza?- khususnya agama Samawi (Islam, Judaisme, Zoroaster dan Kristian.
Bab Kedua : Agama-agama lain: Hindu, Buddha,Jaina, Shinto, Sikh dan Bahai. Bab Ketiga: Falsafah dan Kepercayaan - Konfucianisme dan Tao.

Bab Ketiga : Ada juga di antara agama-agama ini yang mempunyai banyak persamaan -nya dengan Islam, kecualilah dalam aspek Tauhid (Keesaan Tuhan). Malah Ada di antara agama-agama itu yang meramalkan Nabi Muhammad SAW akan lahir di suatu hari kelak. Di antara yang membuat ramalan ini ialah agama Hindu dan Buddha.

Buku ini ditulis amnya dengan pendekatan Islam, terutama sekali dalam menjawab persoalan mereka yang bukan Islam tehadap Islam.
Penulisan ini disemak dan diberi kata-kata aluannya oleh seorang tokoh Islam yang tidak asing lagi diperingkat nasional dan juga antarabangsa iaitu
Sheikh (Dr. Muhammad Uthman El-Muhammady, Felo Amat Utama
Akademik ISTAC, IIUM (Islamic International University Malaysia).

Buku ini ada 422 halaman.
Harganya Cuma RM 30 sebuah.
3.TAJUK BUKU : ALLAH ISLAM & ALLAH KRISTIAN (ASAL) ADALAH SAMA.

Mengapa Anda Perlu Membaca Buku Ini?

1. Ianya ditulis oleh seorang pakar psikologi yang berkelulusan Ph.D dalam bidang ini dan mendalami sikap manusia. Pengalaman mendidik para pelajar, guru dan ibubapa melebihi 30 tahun.

2. Penulis menghabiskan masa kira-kira 18 tahun untuk menyiapkan buku ini iaitu sejak perdebatan Ahmad Deedat dengan George Shorue , di Birmingham , 1988. Penulis berada dalam majlis perdepbatan itu. Sejak itulah bermulanya ilham dan berinisistif sediki demi sedikit untuk menulis buku ini hinggalah diterbitkan pada tahun 2007.

3. Kandungan buku ini tebahagi kepada 5 bab.
Bab Pertama mengenai Allah murkai manusia mengubah hukumNya, Jesus (Nabi Isa a.s.) dan Roh Kudus.
Bab Kedua, Bukti-bukti Jusus bukan Tuhan, bukan Anak Tuhan dan Jesus hanya Utusan Allah.
Bab 3, St. Paul dan Barnabas.
Bab 4,Taurat-Bible –Al-Qur’an Adalah Satu Sumber,.
Bab 5. Satu Perhitungan:Islam Dan Kristian.

4.Buku ini ditulis amnya dengan pendekatan Islam, terutama sekali dalam menjawab persoalan mereka yang bukan Islam tehadap Islam.

Penulisan ini disemak dan diberi kata-kata aluannya oleh 2 orang tokoh:
1) Seorang tokoh pemikiran Islam –Prof. Madya Mohd. Kamil Hj. Ab. Majid, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademik Pengajian Islam, Universiti Islam dan

2) Seoang tokoh Kristian yang telah memeluk Islam – Hj. Ayub Abd Rahman bin Abdullah ,Ex Monk, oeder of St Augustine, Casa Domitilla, Via delle sette Chiese, Rome, Italy.

Buku ini ada 187 halaman. Harganya Cuma RM 15 sebuah.
Belanja pos RM 5.00 (Semenanjung), Sabah & Sarawak RM10.00
Berminat sila hubungi Dr. Nawi Jusoh (Penulis)

2 comments:

Anonymous said...

Contact no?

Anonymous said...

Jika berminat, sila hubungi :
DNJ Consultant S/B (Dr Nawi Jusoh 019-6795413).Pembayaran boleh dilakukan melalui Maybank (No: 562106119229 DNJ Consultant S/B).Sila fakskan salinan resit kemasukan duit kepada Pengarah DNJ : 03-55105013) Kos belanja pos (RM5.00 Semenanjung & RM10.00 Sabah & Sarawak)