"You are welcome to the world of unity"

YB Dr Mujahid Yusof Ar-Rawa
(Konvensyen Nasional Kelab Penyokong PAS Ke-1, Klang, Selangor)

"ALlah menegaskan lagi " Hai manusia,sesungguhnya Kami (ALlah) menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kamusalingkenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu.." (30:22)

Tuesday, April 21, 2009

Adakah Hindu itu Ahli Kitab?

Pendedahan ini mungkin akan mengejutkan kebanyakan umat islam dan hindu. Adakah Muhammad itu juga adalah umat bagi Hindu ? Jika benar bermakna Hindu itu juga boleh dikategori sebagai Ahli Kitab. Mungkin perkara ini tidak mustahil.
Allah berfirman yang bermaksud:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. ( Al-Anbiya’ ayat 107)

Maka amat jelaslah bahawa risalah yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah bersifat universal kerana Baginda diutus untuk segenap umat manusia samada islam atau bukan islam. Jika kita lihat memang islam telah menyatakan sebelum Al-Qur’an dan nabi Muhammad ,memang sudah terdapat ajaran dan kitab-kitab suci dari Tuhan. Jadi tidak mustahil kitab Al-Quran memang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu.
Allah berfirman yang bermaksud:

“Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu”.(Asy Syu'araa':196)

Diharap pendedahan ini walaupun tidak kesemuanya ditulis tetapi ia dapat disebarkan dan dijelaskan kepada mereka serta dijadikan ia sebagai alat untuk menyebarkan dakwah islam dan ini dapat memperkukuhkam lagi persaudaraan kaum muslim dan Hindu.

Berikut adalah pembentangan oleh Dr. Zakir Abdul Karim Naik mengenai “Persamaan Antara Hindu dan Islam”. Beliau merupakan seorang yang pakar dalam perbandingan agama di peringkat antarabangsa dan terkenal dengan teknik pidato dan debatnya yang sangat mantap dan berkesan.

Dalam surah Ali 'Imran Ch.3:V.64 Allah berfirman:

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."

Ayat ini walaupun pertama kali ditujukan kepada Ahli Kitab pada orang Yahudi dan Kristian tapi secara umum dapat digunakan bagi setiap orang yang berbeza keyakinan dan ini adalah ayat terbaik dapat digunakan ketika kita berbicara dengan sesiapa. Jika ajakan ini tidak dihiraukan untuk memahami agama tertentu dengan melihat para pengikut agama tertentu tapi dalam waktu yang sama ternyata orang tersebut tidak faham akan agamanya.Kerana itulah yang paling baiknya dengan cara memahami kitab suci tersebut secara langsung.

Ingin faham ajaran Hindu ,pelajarilah rahsia kitab sucinya yang paling dikramatkan adalah Weda. Sebagai pelengkapnya adalah Upanishad,Ityas, Ramayana,Mahabarata,Bhagavad gita, Puranas dan banyak lagi yang lainnya.

Konsep Hindu tentang Tuhan

Kebanyakan orang Hindu awam mempercayai Tuhan boleh ada 1, 10 ,100, 1000, atau mungkin sejuta. Tapi kalangan Hindu yang terpelajar yang mempelajari kitab sucimereka) akan menjawab bahwa ajaran Hindu hanya percaya pada satu Tuhan.

Tapi kebanyakan Hindu beriman pada filsafat Phanteism/Fantaisme (Pancaran), yaitu “Everything is God” (semua adalah Tuhan). bulan, bintang, matahari bahkan ular sekalipun dianggap Tuhan. Sedang muslim percaya bahawa “Everything is God’s” (semuanya milik Tuhan). Pohon,matahari ,bulan kera,ular juga milik Tuhan. Dalam Hindu=God, dalam Islam=God’s, perbezaannya hanya pada “’s”. Maka jika umat Hindu dan Islam sepakat pada “’s” ini maka mereka akan bersatu.


Kitab Suci Hindu Tentang Tuhan

Dalam kitab Upanishad :

a) Chandogya Upanishad Ch. 6 Sec. 2 V. 1 bahawa Tuhan hanya ada satu.

b) Shvetashvatara Upanishad Ch. 6 V. 9 bahawa Tuhan itu tidak punya ibu dan bapa, Dia tidak punya tuan dan pelindung.

c) Shvetashvatara Upanishad Ch. 4 v. 19 bahawa Tuhan itu tidak ada sesuatupun yang menyerupai Dia

d) Shvetashatara Upanishad Ch. 4 v. 20 bahawa Tuhan tidak boleh dilihat. Tidak ada orang yg mampu melihat dengan mata.

Dalam kitab suci Hindu yg paling banyak dibaca adalah Bhagavad Gita :

a) Dalam Bhagavat Gita Ch. 10 V. 3 bahawa Tuhan yang tidak dilahirkan, tak ada permulaan, Tuhan seru sekalian alam.

Dalam kitab utama Hindu, Veda seperti yang disebut dalam Yahurveda :

a) Yajurveda Ch. 32 V. 3 bahawa tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yang berhak disembah

b) Yajurveda Ch. 40 V. 8 bahawa Tuhan tidak berbentuk dan dia suci

c) Yajurveda Ch. 40 V. 9 bahawa “Andhatma pravishanti” ertinya memasuki, dan “assambhuti” ertinya benda/alam seperti api, air, dan udara. Maksudnya mereka yg menyembah benda/alam spt api, air, udara, selanjutnya dia memasuki dunia gelap

d) Atharvaveda Bk. 20 Hymn 58 V. 3 bahawa sungguh Tuhan itu Maha Besar

e) Rigveda Bk. 1 Hymn 164. V. 46 bahawa : Tuhan itu Maha Esa, panggillah Dia dg berbagai nama.

f) Juga diulangi pada Rigveda Bk. 10 Hymn 114 V. 5 menyatakan Tuhan itu satu tapi Dia disebut dg nama yg bermacam-macam

g) Pada Rigveda Bk. 2 Hymn 1 menyatakan bahwa ada 33 nama yg ditujukan pada Tuhan, diantaranya :

Ø Rigveda Bk. 2 Hymn 1 V. 3 : Brahama (pencipta), bahasa arabnya “Choliq”. Umat muslim tidak keberatan kalau Allah dipanggil dg Khalik atau Creator, atau Brahama. Tapi kalau orang menyebutkan Brahama itu adalah Tuhan yg berkepala 4 dg mahkota, tapi umat islam sangat tidak setuju.

Ø Shvetashvatara Upanishad Ch. 4 V. 19 bahawa tidak ada satupun makhluk yg menyerupai Tuhan.

Ø Rigveda Bk. 2 Hymn 1 V. 3 : Vishnu (Wishnu) artinya Sustainer (pemelihara alam), yg memberi rezeki. Bahasa arabnya adalah “Rabb”. Orang muslim tidak keberatan Allah disebut Rabb, Vishnu, Sustainer, Cheriser. Yang jadi masalah adalah Vishnu adalah Tuhan yang punya 4 tangan, tiap tangan memegang cakra, tangan kirinya memegang rumah kerang, menaiki seekor burung garuda sambil bersandar pada gulungan ular. Umat muslim tidak boleh menerima itu.

h) Dalam Yajurveda Ch. 32 V. 3 menyebutkan tidak ada rupa bagi Tuhan

i) Rigveda Bk. 8 Hymn 1 V. 1 menyebutkan kami tidak menyembah kecuali Tuhan yg satu

j) Rigveda Bk. 6 Hymn 45 V. 16 menyebutkan “sembahlah Dia saja, Tuhan yang sesungguhnya”

k) Dalam Brahama Sutra disebutkan : “Hanya ada satu Tuhan, tidak ada yangg kedua. Tuhan tidak berbilang sama sekali”.Konsep Tuhan menurut Islam

Jawaban terbaik seorang muslim tentang Konsep Tuhan dalam islam ialah QS. Al-Ikhlas (112) : V.1 – 4 :

· Ayat 1 : Katakanlah, “Dialah Allah, Yang Maha Esa”

· Ayat 2 : Allah tempat meminta segala sesuatu

· Ayat 3 : Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,

· Ayat 4 : dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya.

Ternyata surah Al-Ikhlas tersebut mempunyai kesamaraan dalam kitab-kitab Hindu tersebut seperti:

· QS. Al-Ikhlas : 1 = Chandogya Upanishad Ch. 6 Sec. 2 V. 1 iaitu Tuhan hanya satu tidak ada sekutunya

· QS. Al-Ikhlas : 2 = Bhagavat Gita Ch. 10 V. 3 iaitu Dia adalah Tuhan semesta alam

· QS. Al-Ikhlas : 3 = Shvetashvatara Upanishad Ch. 6 V. 9 –> Tuhan tidak punya ibu & amp; bapa

· QS. Al-Ikhlas : 4 = Shvetashvatara Upanishad Ch. 4 v. 19 dan Yajurveda Ch. 32 V. 3 iaitu bagi Dia tidak ada yg menyerupai Tuhan

Rukun Iman

1) Beriman pada Allah

"God" itu bukan terjemahan yang tepat untuk kata bahasa Arab Allah dan Allah ini disebutkan dalam semua kitab suci termasuk dalam kitab Hindu.

Dalam Rigveda buku no.2 Hym no.1 V.11 menyebutkan baik dengan istilah "illah" atau Allah yang ertinya "Tuhan".

Rigveda buku no.9 Hym no.67 V.30 menyebutkan dengan jelas kalimah Allah dalam beberapa ayat dalam Weda.

2) Beriman pada Malaikat

Sepanjang pengetahuan orang Hindu tidak ada konsep yang khusus dalam ajaran Hindu, tapi dalam Hindu ada konsep manusia "super" yang bekerja diluar kebiasaan manusia pada umunya.

3) Beriman pada Kitab

Kitab-kitab Hindu suci terbahagi pada 2 kategori iaitu "Shruti" dan "Smiriti".

Shruti iaitu sesuatu yang diturunkan yang didengar yang dirasakan dan yang difahami. Kitab ini diyakini oleh cendiakawan Hindu sebagai wahyu dari Tuhan.


Konsep utusan Allah dalam ajaran Hindu

Kebanyakan orang Hindu punyai konsep sebagai berikut:

Mereka percaya "Avtar". 'Av' ertinya turun. 'tr' ertinya melewati.Jadi Avtar " diturunkan atau diutuskan untuk turun". Menurut kamus oxford menurut mytology hindu iaitu " Tuhan/Dewa yang turun" atau "Ruh yang keluar turun kebumi dalam bentuk manusia".

Kebanyakan orang Hindu percaya Avtar Allah SWT yang turun kedunia sebagai manusia dan konsep ini tertulis dalam Bhagavad Gita Ch.4: V.7-8 iaitu ketika agama telah rosak dan bangkitnay kebatilan maka saya akan menjelmakan diri untuk melindungi kebenaran dan menghancurkan kejahatan dan menegakkan yang benar. Saya akan lahir pada setiap zaman.

Ia juga disebut dalam Bhagavata Purana Khand 9 Adhyay 24 Shloka 56 iaitu ketika kebenaran itu telah hancur dan perbuatan dosa telah bermaharajalela, saya kan menjelmakan diri.

Tapi dalam konsep Avtar ini seperti kebanyakan orang Hindu percayai tak ada sedikitpun didalam Weda padahal Weda adalah kitab yang paling suci dan diagungkan.Sebab itu para cendiakawan Weda mengatakan bahawa konsep Avtar yang dipercayai kebanyakan Hindu berbeza kerana Avtar adalah kata yang melambangkan pemilikan Tuhan. Itu tidak bererti bahawa Tuhan itu yang turun tapi menunjukkan pada orang yang diutuskan Allah.

Tidak ada konsep Avtar dalam Weda tapi Weda mengatakan manusia biasa.Maka yang paling tepat adalah seperti konsep islam bahawa Allah memilih manusia di antara sekian banyak manusia.


Ramalan kedatangan nabi Muhammad

Disebutkan dalam Bhavisa Purana iaitu dalam Pratisarag Parv III, Khand 3, Adhyay 3, Shaloka 10 to 27 :

"Aryadarma akan tampil di muka bumi ini. 'Agama kebenaran' akan memimpin dunia ini. Saya diutus oleh Isyparmatma. Dan pengikut saya adalah orang yg berada di lingkungan itu, yg kepalanya tidak dikucir, mereka akan memelihara janggot dan akan mendengarkan wahyu, mereka akan mendengarkan panggilan solat (azan), mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi, mereka tidak akan disucikan dg tanaman semak/umbi-umbian tapi mereka akan suci di medan perang. Meraka akan dipanggil "Musalaman" (perantara kedamaian)."

Kalau anda baca tulisan diatas dg baik, maka anda akan melihat bahwa cirri-ciri dari pengikut agama kebenaran yg disebutkan adalah cirri-ciri yg umum terdapat pada pengikut umat Muhammad.

Dalam Atharvaveda book 20 Hymn 127 Shlokas 1-14 disebutkan tentang Kuntupsuktas yg mengisyaratkan bahwa nabi Muhammad akan terungkap kemudian.

Mantra 1 mengatakan : Dia akan disebut Narasangsa. Dia akan disebut Kaurama.Dia akan dilindungi dari musuh yang berjumlah 60,090 orang.Narasangka dalam bahasa sangsekerta "Nars" artinya orang, "sangsa" artinya "yg terpuji". Jadi Narasangsa artinya : orang yg terpuji.
Kata "Muhammad" dalam bahasa arab juga berarti : orang yg terpuji. Jadi Narasangsa dalam bahasa Sansekerta adalah identik dg Muhammad dalam bahasa arab. Jadi Narasangsa adalah figur yg sama dg nabi Muhammad. Ia akan disebut "Kaurama" yg bisa berarti : pangeran kedamaian, dan bisa berarti : orang yg pindah (hijrah).
Nabi Muhammad adalah seorang pangeran kedamaian yg hijrah dari Makkah ke Madinah. Ia akan dilindungi dari musuh yg akan dikalahkannya yg berjumlah 60.090 orang. Jumlah itu adalah sebanyak penduduk Makkah pada masa Muhammad hidup yaitu sekitar 60.000 orang.

Mantra 2 mengatakan : ia adalah resi yang naik unta. Ini bererti ia bukan seorang bangsawan India, karena dikatakan dalam Mansuriti(11) : 202 mengatakan bahwa Brahma tidak boleh menaiki unta atau keledai. Jadi tokoh ini jelas bukan dari golongan Brahmana (pendeta tinggi Hindu), tapi seorang asing.

Mantra 3 mengatakan : ia adalah "Mama Rishi" atau resi agung. Ini cocok dengan nabi agung umat Islam yaitu nabi Muhammad SAW.

Mantra 4 mengatakan : ia adalah Washwereda (Rebb) ertinya orang yang terpuji. Nabi Muhammad yg juga dipanggil dg nama Ahmad adalah berarti juga "orang yang terpuji" yang terjemahan bahasa Sansekerta-nya adalah Rebb.

Beberapa ramalan lainnya :

Dalam Atharvaveda book 20 hymn 21 : 6 dinyatakan bahawa di sana disebutkan dengan istilah : "akkaru" yang ertinya : "yang mendapat pujian". Dia akan mengalahkan 10.000 musuh tanpa pertumpahan darah. Hal ini merujuk pada perang Ahzab yg mana Nabi Muhammad mengalahkan musuh yang berjumlah 10.000 orang tanpa pertumpahan darah.

Dalam Atharvaveda book 20 hymn 21 : 7 dinyatakan bahawa Abandu akan mengalahkan 20 penguasa. Abandu juga bererti seorang yatim atau seorang yg mendapat pujian. Ini mengarah pada nabi Muhammad yg seorang yatim sejak lahir dan arti kata Muhammad/Ahmad yang bererti yang terpuji, yang akan mengalahkan kepala-suku-suku dari suku-suku di sekitar Makkah yg berjumlah sekitar 20 suku.

Dalam Rigveda book 1 Hymn 53 : 9 nabi dipanggil dengan sebutan "Suslama" yang ertinya lagi-lagi adalah : orang yang terpuji yang merupakan erti dari nama Muhammad.

Dalam Samaveda Agni Mantra 64 dinyatakan bahawa ia tidak disusui oleh ibunya. Hal ini sama dengan nabi Muhammad yang tidak disusui oleh ibunya tapi oleh seorang wanita bernama Halimah.

Dalam Samaveda Uttararchika Mantra 1500 dinyatakan bahawa Ahmad akan dianugrahi undang-undang abadi, yang jelas pada nabi Muhammad yg akan dianugreahi kitab suci Al-Qur'an. Tapi kerana orang India yg berbahasa sansekerta tidak faham kata Ahmad, maka diterjemahkan menjadi "a" dan "mahdi" iaitu "saya sendiri", jadi diertikan "saya sendiri yg menerima undang-undang abadi". Padahal seharusnya "Muhammad sendiri yang dianugrahi undang-undang abadi".

Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Ahmad pada banyak bahagian dalam kitab-kitab Weda. Juga diramalkan pada tidak kurang dari 16 tempat yg berbeza dalam kitab weda dengan nama Narasangsa ertinya adalah sama dengan erti dari nama Muhammad, iaitu "yang terpuji".

Rujukan:
Pembentangan oleh Dr. Zakir Abdul Karim Naik mengenai "Persamaan Antara Hindu dan Islam".

No comments: